Record details

Publisher
    Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Monograph
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí
    Didaktika biologie a didaktika geologie ? současnost a perspektivy
    Didaktika biologie a geologie v přípravě a dalším vzdělávání učitelů v České a Slovenské republice
    Gondwanan margin of the Rheic Ocean in the Bohemian Massif
    Gondwanan margin of the Rheic Ocean in the Bohemian Massif. Excursion Guidebooks and Abstracts
    Origin of Fullerenes in Rocks
    Průvodce
    Sustainable Development of Water Resources in Fractured Rocks
    Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání