Record details

Publisher
    Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta
Monograph
    Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách v okolí Javorníku, Jeseníku a Zlatých Hor
    Říční krajina 3 se zaměřením na problematiku řek a okolní krajiny
    Říční krajina. Sborník příspěvků z konference Olomouc 2004
    Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat, 29.-31.5.2002 Olomouc a Petrov nad Desnou