Record details

Publisher
    VŠB TU Ostrava
Monograph
    Analýza geodetického a geofyzikálního monitoringu poddolovaného území
    Book of contributions of International scientific conference "Experimental Stress Analysis 2008" /46./
    Hodnocení seizmického zatížení Dolu Jeroným v Čisté v letech 2006-2009 a měření vybraných parametrů pomocí DMS
    HYDROGEOCHÉMIA ´11, XIII. ročník mezinárodní vědecké konference
    Hydrogeologie - multidisciplinární pojetí oboru
    Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik. Monografie
    Mezinárodní konference využívání zdrojů nerostných surovin
    Mine Water and the Environment. Proceedings of the IMWA Congress 2008 /10./
    Modelování v mechanice 2009. Sborník příspěvků
    Moderní matematické metody v inženýrství
    Recyklace odpadů XIII
    Sborník příspěvků 33. konference o geometrii a grafice
    Sborník sympozia GIS Ostrava 2008
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - TU Ostrava.
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava
    Technické univerzity Ostrava, 49, řada hornicko-geologická, mimořádné číslo, 15-17. Ostrava. (Transactions of the VŠB – Technical University Ostrava, Mining and Geological Series, extraordinary issue, 49
    Transactions of the VŠB-Technical university Ostrava, mining and Geological Series, extraordinary isue, 49
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2008. Sborník příspěvků 13. mezinárodního semináře