Record details

Publisher
    VŠB-TU
Monograph
    Applied Mechanics 2007. 9th International Scientific Conference
    Geometrie a počítačová grafika 2004
    Mezinárodní konference Modelování v mechanice. Sborník příspěvků
    Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century. 1
    Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century. 2
    Numerical Analysis. Proceedings of the seminar dedicated to the jubilee of Ivo Marek
    Sborník anotací a digitální sborník přednášek. 12. konference Společnosti důlních měřičů a geologů
    Sborník z 10. semináře Moderní matematické metody v inženýrství
    Sborník z 13. semináře Moderní matematické metody v inženýrství
    Sborník ze 14. semináře Moderní matematické metody v inženýrství
    Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin
    Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin 3
    Výzkum napěťopřetvárného chování hornin při dynamickém namáhání
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2005. Sborník příspěvků 10. mezinárodního semináře
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2006. Sborník příspěvků 11. mezinárodního semináře
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2007. Sborník příspěvků 12. mezinárodního semináře
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních prací 2005