Record details

Publisher
    VUT Brno
Monograph
    Proceedings Construmat - Conference about structural materials
    Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2012 na téma Extrémní hydrologické jevy v povodích
    Ulice v urbanistické struktuře