Record details

Name
    Ambrozek, Vladimír
Author of Monograph
    Aplikace Svahové nestability - mapované záznamy
    Aplikace Svahové nestability - registrační záznamy
    Capacity building of Geological Survey of Iran's staff in geological mapping at 1 : 25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran. Final report, Geological map Ahar 5466 IV NW, Explanatory notes
    Environmental Geological Map - Distribution of As - Ahar 5466 IV NW
    Environmental Geological Map - Distribution of As - Avan 5267 I SW
    Environmental Geological Map - Distribution of As - Eshtobin 5267 I SE
    Environmental Geological Map - Distribution of As - Ghalandar 5467 III SW
    Environmental Geological Map - Distribution of Cd - Ahar 5466 IV NW
    Environmental Geological Map - Distribution of Cd - Avan 5267 I SW
    Environmental Geological Map - Distribution of Cd - Eshtobin 5267 I SE
    Environmental Geological Map - Distribution of Cd - Ghalandar 5467 III SW
    Environmental Geological Map - Distribution of CIP - Ahar 5466 IV NW
    Environmental Geological Map - Distribution of CIP - Avan 5267 I SW
    Environmental Geological Map - Distribution of CIP - Eshtobin 5267 I SE
    Environmental Geological Map - Distribution of CIP - Ghalandar 5467 III SW
    Environmental Geological Map - Distribution of Cr - Ahar 5466 IV NW
    Environmental Geological Map - Distribution of Cr - Avan 5267 I SW
    Environmental Geological Map - Distribution of Cr - Eshtobin 5267 I SE
    Environmental Geological Map - Distribution of Cr - Ghalandar 5467 III SW
    Environmental Geological Map - Distribution of Cu - Ahar 5466 IV NW
    Environmental Geological Map - Distribution of Cu - Avan 5267 I SW
    Environmental Geological Map - Distribution of Cu - Eshtobin 5267 I SE
    Environmental Geological Map - Distribution of Cu - Ghalandar 5467 III SW
    Environmental Geological Map - Distribution of Fe - Ahar 5466 IV NW
    Environmental Geological Map - Distribution of Fe - Avan 5267 I SW
    Environmental Geological Map - Distribution of Fe - Eshtobin 5267 I SE
    Environmental Geological Map - Distribution of Fe - Ghalandar 5467 III SW
    Environmental Geological Map - Distribution of Hg - Ahar 5466 IV NW
    Environmental Geological Map - Distribution of Hg - Avan 5267 I SW
    Environmental Geological Map - Distribution of Hg - Eshtobin 5267 I SE
    Environmental Geological Map - Distribution of Hg - Ghalandar 5467 III SW
    Environmental Geological Map - Distribution of Mn - Ahar 5466 IV NW
    Environmental Geological Map - Distribution of Mn - Avan 5267 I SW
    Environmental Geological Map - Distribution of Mn - Eshtobin 5267 I SE
    Environmental Geological Map - Distribution of Mn - Ghalandar 5467 III SW
    Environmental Geological Map - Distribution of Pb - Ahar 5466 IV NW
    Environmental Geological Map - Distribution of Pb - Avan 5267 I SW
    Environmental Geological Map - Distribution of Pb - Eshtobin 5267 I SE
    Environmental Geological Map - Distribution of Pb - Ghalandar 5467 III SW
    Environmental Geological Map - Distribution of Stot - Ahar 5466 IV NW
    Environmental Geological Map - Distribution of Stot - Avan 5267 I SW
    Environmental Geological Map - Distribution of Stot - Eshtobin 5267 I SE
    Environmental Geological Map - Distribution of Stot - Ghalandar 5467 III SW
    Environmental Geological Map - Distribution of Zn - Ahar 5466 IV NW
    Environmental Geological Map - Distribution of Zn - Avan 5267 I SW
    Environmental Geological Map - Distribution of Zn - Eshtobin 5267 I SE
    Environmental Geological Map - Distribution of Zn - Ghalandar 5467 III SW
    Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, explanatory notes to geohazard maps, area of Ahar and Ghalandar
    Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, project presentation and introduction
    Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty-využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce,vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Moravskoslezských Beskyd. Závěrečná zpráva
    Geological Data and its Application for Life - poster
    Geologické faktory ovlivňující životní prostředí jižního úpatí Krkonoš, zpráva s přílohami mapových schémat 1 : 25 000 s vysvětlujícími texty, listy 03-411, 03-413, 03-414, 03-423, 03-424, 03-422, 03-412 a 03-421
    Geomagnetická mapa (03-411 Rokytnice nad Jizerou)
    Geomagnetická mapa (03-414 Vrchlabí)
    Geomagnetická mapa (03-422 Žacléř)
    Geomagnetická mapa (03-423 Svoboda nad Úpou)
    Geomagnetická mapa (03-424 Trutnov)
    Hydrogeological and hydrochemical maps of Ethiopia
    List ZM 1: 25 000 03-411 Rokytnice nad Jizerou - Mapové schéma ložisek nerostných surovin
    List ZM 1: 25 000 03-414 Vrchlabí - Mapové schéma ložisek nerostných surovin
    Mapa úhrnné aktivity gama (03-411 Rokytnice nad Jizerou)
    Mapa úhrnné aktivity gama (03-414 Vrchlabí)
    Mapa úhrnné aktivity gama (03-422 Žacléř)
    Mapa úhrnné aktivity gama (03-423 Svoboda nad Úpou)
    Mapa úhrnné aktivity gama (03-424 Trutnov)
    Stage report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran
    TVORBA GEOČR25 - GEOLOGICKÝ GIS GEOVĚDNÍCH DAT A INFORMACÍ VZNIKAJÍCÍCH PŘI ZÁKLADNÍM GEOLOGICKÉM MAPOVÁNÍ ČR
    VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapové schéma geofaktorů životního prostředí - 03-412 Špindlerův Mlýn
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapové schéma geofaktorů životního prostředí - 03-421 Horní Maršov
    Závěrečná zpráva projektu SP/1c5/157/07 (2007-2011)- Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice
    Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2010 - projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE