Record details

Name
    Ambrož, Jaroslav
Author of Article
    On factors of safety and lateral curvature of a slope
    Praktický sklonoměr ke geologickému kompasu
    Průzkum pro vodní nádrž Pulkov - příspěvek k poznání gföhlské ruly
    Sanace sesuvu ve Strahovicích u Opavy