Record details

Name
    Bajo, Igor
Author of Article
    Poznatky z prieskumu a overovania optimálneho využitia podzemnej vody flyšových oblastí na Východnom Slovensku