Record details

Name
    Dejmal, Ivan, 1946-
Author of Article
    Ochrana přírody na Islandu
    Sanace odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích z pohledu krajinného ekologa