Record details

Name
    Dejmek, Vladimír
Author of Article
    Jemnické zlato
    Toponomastika - pomocná věda geologická
    Uhlonosné sedimenty Českého středohoří
    Zlato ve sbírkách Rudolfa II. na Pražském hradě