Record details

Name
    Dulanská, Silvia
Author of Article
    Stanovenie 226Ra využitím sorbentu MnO2 - PAN
    Stanovenie významných radionuklidov v machoch z okolia jadrovej elektrárne Temelín