Record details

Name
    Dušek, Pavel
Author of Monograph
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000 list 12-14 Rakovník
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 12-11 Žatec
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 22-31 Sušice
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 13-134 Český Brod
Author of Article
    Členění sedimentů Severočeské hnědouhelné pánve na základě geochemických a mineralogických kritérií
    Nové poznatky o geologickém vývoji komplexu miocenních sedimentů severočeské pánve
    Paleogeografie terciérních sedimentů severočeské pánve