Record details

Name
    Dušek, Radek, 1962-
Author of Article
    Transformace geomorfologického režimu řek v předpolí Moravskoslezských Beskyd
    Využití geofyzikálních metod při analýze georeliéfu horských oblastí