Record details

Name
    Dušková, Anežka
Author of Article
    Studium teplotní dynamiky počáteční fáze oxidačního procesu uhlí
    Tepelná vodivost karbonských sedimentů hornoslezské pánve a vztah k dalším fyzikálním vlastnostem testovaných hornin
    Tepelná vodivost karbonských sedimentů hornoslezské pánve a vztah k dalším fyzikálním vlastnostem testovaných hornin