Record details

Name
    Dušková-Forstová, Šárka
Author of Article
    Vliv mechanické aktivace na změnu výchozího stavu křemene a magnezitu