Record details

Name
    Dvorský, Jiří
Author of Article
    Hydrogeologicko-ekologická problematika odkališť v OKR
    Metodika a hlavní výsledky řešení hydrogeologické problematiky v souvislosti s likvidací kladenských dolů
    Nakládání s důlními vodami při likvidaci dolů ostravské dílčí pánve OKR
    K problematice ukládání odpadů v dolech a.s. OKD
    Řešení problematiky možnosti odvodňování detritu v OKR