Record details

Name
    Fediuk, Ferry
Author of Monograph
    Geological studies in the Bedřichov water supply tunnel
    Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách
    Geologicko strukturní charakteristika granitoidů z tunelu v Bedřichovově v Jizerských horách
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod
    Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1:25 000
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 02 - 242 Dolní Podluží
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list O2-242 Dolní Podluží
    Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1 : 25 000, listy 02 - 212 Horní Poustevna a 02 - 221 Šluknov
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02 - 214 Dolní Poustevna a 02 - 223 Mikulášovice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02 - 221 Šluknov
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02 - 222 Jiříkov a 02 - 224, 03 - 113 Varnsdorf s Vysvětlivkami
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02 - 224, 03 - 113 Varnsdorf
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02-242 Dolní Podluží
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 000 02 - 212 Horní Poustevna
Author of Article
    Adakitové trendy v andezitoidech jihovýchodní Moravy
    Bazaltoidy v krkonošsko-jizerském masívu - nové výskyty
    Charnockitové xenolity severočeských kenozoických bazaltoidů
    Constraints on the origin of gabbroic rocks from the Moldanubian-Moravian units boundary (Bohemian Massif, Czech Republic and Austria)
    Doc. Ing. Josef Neužil, CSc., šedesátiletý
    Fixisti, mobilisti a Český masív
    Geochemická diskriminace libereckého a jizerského granitu v západní části krkonošsko-jizerském kompozitního masivu
    Geologická pozice 'nefritu' v kontaktní obrubě tanvaldského granitu v severních Čechách
    The hornblende-plagioclase hornfels from the contact aureole of the Tanvald granite, northern Bohemia - the raw material for Neolithic tools
    Posuny v chemismu vyvolané tavením nefelinického tefritu sopky Vladař u Žlutic v Západních Čechách
    Stébelnaté ruly ze šumavského moldanubika
    Stilpnomelan v proterozoiku Říčanska, střední Čechy
    Šedesátiny doc. Ing. Josefa Neužila, CSc.
    Topazový kvarcolit (greisen) u Chrastavy v severních Čechách jako metalogenetický indikátor W -Sn mineralizace
    Vratislavický zlom - nový odkryv u Liberce v severních Čechách
    Vzpomínka na doc. RNDr. Františka Pauka, CSc.