Record details

Name
    Fediuková, Eva
Author of Monograph
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 14-242 Bělá pod Pradědem
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-242 Bělá pod Pradědem
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 14-241 Branná
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 14 - 241 Branná
Author of Article
    Andradite-grossular garnets in phyllitic basement below Upper Cretaceous sediments hosting uranium deposit Hamr na Jezeře, northern Bohemia
    Assemblages and chemical composition of amphiboles in rocks of the Jílové Belt, Central Bohemia
    Deformation and metamorphism in the Silesicum (North Moravia, Czechoslovakia)
    Eclogites in Czechoslovakia
    Ferroeckermannit z fonolitu Jeleního vrchu u Svádova na Ústecku
    Garnet chemistry as an indicator of metamorphic development and deformations of the Moravicum in the Dyje dome
    Garnets in metabasite hornfels of the contact aureole around gabbronorite at Mladotice (Western-Bohemia)
    Garnets of the pre-Devonian rocks in the eastern part of the Hrubý Jeseník Mts. (North Moravia, Czechoslovakia)
    Grunerit - nový minerál metamorfitů Hrubého Jeseníku (14-242, Bělá pod Pradědem)
    Grunerite and almandine from quartzites related to the stratiform iron ore formations of the Silesicum (Czech Republic, Northern Moravia)
    Hyalofán v českých fonolitech (02-44 Štětí, 03-33 Mladá Boleslav)
    Kulovitá stavba skapolit-amfibolové horniny v eklogitovém tělese lomu Borek u Chotěboře
    Kyanitový eklogit od Bedenu v centrálních Rodopech, Bulharsko
    Mantle rocks in the Czechoslovak part of the Bohemian Massif
    Megablasty chloritoidu v devonu vrbenské skupiny v Hrubém Jeseníku
    Melanitové Ti-granáty severočeských kenozoických vulkanitů : (01-44 Vejprty, 02-41 Ústí nad Labem, 03-33 Mladá Boleslav)
    Metasedimenty skupiny Videlského potoka, východní část Hrubého Jeseníku
    Mezinárodní konference o strukturách a tektonice různých litosférických úrovní ve Štýrském Hradci
    The mineral parageneses and mineralogical evolution of the ophiolitic eclogites and related rocks from the Sierra Nevada (Betic Cordillera, Southeastern Spain)
    Minerály amfibolizovaného "eklogitu" z moldanubika poblíž morávní linie u Olbramkostela (jižní Morava) (33-224, Kravsko)
    Nový projekt vzdělán a výchovy v geologii na základní škole. VII, Účinky tlakových sil na horniny - poruchy hornin
    Nový projekt vzdělání a výchovy v geologii na základní škole. IV, Přeměna hornin
    Petrograficko-mineralogická studie mladotického intruzivního shluku (12-31 Plasy)
    Petrology, geochemistry and metamorphic evolution of the ophiolitic eclogites and related rocks from the Sierra Nevada (Betic Cordilleras, Southeastern Spain)
    Poslední klasici světové petrologie odcházejí: zemřela Enna Hietanen
    Postmezozoické alkalické vulkanity severní Moravy
    Příspěvek k petrografii a mineralogii hlavních typů gabronoritických až kvarcdioritických plutonitů intruzívního shluku u Mladotic, západní Čechy
    Rare earth element patterns in garnets of the Moldanubian metamorphic rock series near Habry, W-Bohemia
    Recrystallized atoll garnets in the orthogneiss of the Zbraslav metamorphic Islet in Western Bohemia
    Sekaninait - nový horninotvorný minerál pro Irák
    Sekaninaite and fingerprint hercynite in South Bohemian granulites
    SIEC : druhá mezinárodní konference o eklogitech
    Složený intruzívní peň od Kožlan na Kralovicku
    Spessartin-almandinové granáty z alkalicko-živcového tanvaldského granitu
    The structural history and geochemistry of the Lapland granulites, Finland
    Ultramafické nodule severomoravských bazaltoidů
    Variská orogeneze v sileziku
    Vztah amfibolů vápníkem bohatých a vápníkem chudých v metabazitech jesenického amfibolitového masivu od Domašova (14-24 Bělá p. Pradědem)
    Záchranný výzkum krajinné dominanty Tachovský vrch, destruované těžbou kamene - 2.etapa
    Zonárnost granátů v granulitovém masívu Blanského lesa
    Zpráva o geologickém mapování na listech 14-223 Lipová-lázně a 14-241 Branná
    Železem bohaté granáty z devonských kvarcitů a svorů při jz. okraji jesenického amfibolitového masivu v okolí Bělé (14-242, Bělá pod Pradědem)