Record details

Name
    Fedorenko, Jurij Gregorjevič
Author of Article
    Vysokoteplotná dehydratácia kaolinitov. III., vplyv parametrov submikroskopickej štruktúry