Record details

Name
    Fekete, Vladimír
Author of Article
    K problematike optimálneho využitia ložísk na príklade ložiska Pezinok-Trojárová