Record details

Name
    Feliks, J.
Editor of Monograph
    4. Międzynarodowa konferencja techniki urabiania 2005. Materiały konferencyjne