Record details

Name
    Gadas, Petr, 1971-
Author of Article
    Minerály skupiny epidot-klinozoisit-allanit-dissakisit z pegmatitu u Rudy nad Moravou
    Negranitické pegmatity - přehled výzkumů
    Pseudomorfózy Fe-vermikulitu po krystalech biotitu z granodioritů berněnského masivu - krystalochemie, inkluze a alterace