Record details

Name
    Gajda, Jakub
Author of Article
    Krupník jako historický stavební a sochařský materiál severní Moravy a restaurování významné umělecké památky z tohoto kamene
    Restoration of the chlorite-talc schist sculptures