Record details

Name
    Grygar, Tomáš Matys
Author of Article
    Experimental in Situ Transformation of Pb Smelter Fly Ash in Acidic Soils
    Facie, magnetická susceptibilita a obsahy těžkých kovů v sedimentech regulovaného koryta řeky Moravy mezi Kvasicemi a Kostelany