Record details

Name
    Grygárek, J.
Author of Monograph
    Základní soubor přednášek předmětu - Odpady z těžeb a zpracování surovin - pro obor 1611-0-8 Zpracování a zneškodňování odpadů
Author of Article
    Dealing With Network Security in Academic Institutions - a Case Study
    Dealing With Network Security in Academic Institutions - a Case Study
    Ověření geomechanických parametrů navrhované metody komora - pilíř v podmínkách mostecké části severočeské uhelné pánve matematickým modelováním
    Verification of geomechanical parameters of new mining Method by mathematical Modelling