Record details

Name
    Grym, Vincenc
Author of Article
    Lithný pegmatit z Nové Vsi u Českého Krumlova
    Modelling of metallogenetic development of the Bohemian Massif
    Netradiční živcové suroviny a jejich netradiční použití : Sborník abstraktů: Sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika
    Netradiční živcové suroviny a jejich netradiční použití
    Polarity of the mineralization in Bohemian Massif: Proterozoic to Tertiary
    Příspěvek k distribuci pegmatitů ve strážeckém moldanubiku (23-22, Ždár nad Sázavou; 24-11, Nové Město na Moravě; 23-24, Polná; 24-13, Bystřice nad Pernštejnem; 24-31, Velké Meziříčí)
    Tvorba modelu metalogenetické aktivity Českého masívu
    Základní možnosti využívání informačních systému na poersonálních počítačích v geologických vědách