Record details

Name
    Hanžl, Pavel
Author of Monograph
    Aplikace geomechanického a hydrochemického terénního výzkumu
    Application Geological map 1 : 50 000
    ETAPOVÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ PROJEKTU GEOLOGICKÝCH PRACÍ v roce 2001 Geologické a geochemické mapování ZAALTAJSKÉ GOBI v měřítku 1 : 200 000
    Geoecological map of the Zamtyn Nuruu area 1:200,000
    Geological and Thematic Maps as Products of the Information System of the Project Zamtyn Nuruu 50
    Geological map 1 : 500 000
    Geological Map of the Trans-Altay Gobi - poster
    Geological map of the Trans-Altay Gobi 1 : 500 000
    Geological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:50,000, map sheet L-47-89A
    Geological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:50,000, map sheet L-47-89B
    Geological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:50,000, map sheet L-47-89G
    Geological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:50,000, map sheet L-47-89V
    Geological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:50,000, map sheet L-47-90A
    Geological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:50,000, map sheet L-47-90B
    Geological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:50,000, map sheet L-47-90G
    Geological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:50,000, map sheet L-47-90V
    Geological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:50,000, map sheet L-47-101A
    Geological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:50,000, map sheet L-47-101B
    Geological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:50,000, map sheet L-47-101G
    Geological mapping at a scale of 1:50 000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area),2005/2006 annual report
    Geological mapping at a scale of 1:50,000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area), 2005/2006, Annual Report
    Geological mapping at a scale of 1:50,000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area), 2006, Field Season Report
    Geological survey of the Mongolian Altay at a scale of 1: 50,000 (Zamtyn Nuruu - 50)
    geologická mapa 14-34 Svitavy
    geologická mapa 14-43 Mohelnice
    Geologická mapa Brna a okolí
    Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 bez kvarterního pokryvu
    Geologická mapa Zaaltajské Gobi 1:500 000 - poster
    Geologické faktory ovlivňující životní prostředí jižního úpatí Krkonoš, zpráva s přílohami mapových schémat 1 : 25 000 s vysvětlujícími texty, listy 03-411, 03-413, 03-414, 03-423, 03-424, 03-422, 03-412 a 03-421
    Geologické mapování Mongolského Altaje v měřítku 1 : 50000 (Zamtyn Nuruu - 50)
    Geologické mapování vybraných oblastí Mongolska v měřítku 1:50 000 (Projekt v rámci Programu rozvojové pomoci České republiky pro rok 2006)
    Geovědní informační systém oblasti Žďárských vrchů
    Geovědní informační systém projektu mapování Mongolského Altaje
    Geovědní mapy 1 : 500 000
    Khundiin Gol area - Distribution of selected elements of the geochemical samples (Ag, As, Bi, Sb)
    Khundiin Gol area - Distribution of selected elements of the geochemical samples (Au, Mo, Cu, W)
    Khundiin Gol area - Geological map
    Khundiin Gol area - Synoptic geochemical map
    Khundiin gol area distribution of heavy mineralf (Barite, Fluorite, Molybdenite, Cassiterite)
    Khundiin gol area distribution of heavy minerals (Anatase, Garnet, Magnetite, Rutile)
    Khundiin gol area distribution of heavy minerals (Pb minerals, Bismutite, Malachite)
    Khundiin gol area distribution of heavy minerals (Scheelite, Gold, Pyrite)
    Mapová aplikace geologická mapa 1 : 50 000
    Metodický pokyn ke směrnici ZGM ČR 25 VIII. Geofaktory životního prostředí
    Možnosti využití digitalizovaných geofyzikálních dat komplexu geofyzikálních metod pro geologické obory a životní prostředí
    Rekognoskace litologicky kontrastních hornin v jednotkách krystalinika při sv. okraji moldanubika-návaznost na základní geologické mapování 1:25 000
    Set of geological maps ZN-50
    Set of structural maps ZN-50
    Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1:25 000
    Structural map of the Zamtyn Nuruu area 1:100 000, Map sheet L-47-89
    Structural map of the Zamtyn Nuruu area 1:100 000, Map sheet L-47-90
    Structural map of the Zamtyn Nuruu area 1:100 000, Map sheet L-47-101
    Textové vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25000 22-332 Kašperské Hory
    Textury a klasifikace paleovulkanitů jižní části vrbenské skupiny, silezikum
    TVORBA GEOČR25 - GEOLOGICKÝ GIS GEOVĚDNÍCH DAT A INFORMACÍ VZNIKAJÍCÍCH PŘI ZÁKLADNÍM GEOLOGICKÉM MAPOVÁNÍ ČR
    Výsledky geologického mapování v měřítku 1 : 25 000 na průzkumné licenci Khundiin gol v západním Mongolsku
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 14-43 Mohelnice
    Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25.000, 22-331, list Hartmanice
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 24-324 Brno-sever
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-423 Libina
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 24-224 Olomouc
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 13-443 Chotěboř
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 24-321, Tišnov
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 23-223 Přibyslav
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 23-222 Krucemburk. 116 km čtv. v okolí města Krucemburk, kraj Vysočina
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 24-112 Jedlová
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Kašperské Hory 22-332
    Vysvětlivky ke geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 24 - 224 Olomouc
    Vývoj metodiky terénního výzkumu hydrochemických parametrů na srovnávacích vrtech
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky terénního výzkumu na výzkumné lokalitě
    Základní geologická mapa 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 23-224 Žďár nad Sázavou
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 24-131 Nové Město na Moravě
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 24-132, Dalečín
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 24-133 Bobrová
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Geologická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Mapa dokumentačních bodů
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Odkrytá geologická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Tektonická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 13-443 Chotěboř
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 23-222 Krucemburk
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 23-223 Přibyslav
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 24-111, Sněžné
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-113 Nové Město na Moravě a přilehlé části listů 24-114 Dalečín a 24-131 Bobrová
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 23-221 list Ždírec nad Doubravou
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkam, list 22-332 Kašperské Hory
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 22-331 Hartmanice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-112 Jedlová
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-113 Nové Město na Moravě
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-322 Blansko
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-333 Svratka
    Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000, mapa inženýrskogeologického rajónovaní, 24-324 Brno-sever
    Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 23-224 Žďár nad Sázavou
    Základní geologická mapa ČR 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-333 Svratka
    Základní geologická mapa ČR 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-321 Tišnov
    Žďárské vrchy
Author of Article
    Alkalické vulkanity v kladeckých fylitech z vrtu LV-23 Ludmírov (24-21 Jevíčko)
    Amfibolické kvarcity s L-stavbou ze zóny Červenohorského sedla (Hrubý Jeseník) (14-24, Bělá pod Pradědem)
    Aplikace a příprava směsi dolomitických hmot a přírodních křemičitanů ke snižování kyselosti médií vytvářených vlivem životního prostředí
    Babí lom
    Bahenní sopky - přehled
    Bahenní sopky
    Brněnský masiv
    The Brno Massif: a section through the active continental margin or a composed terrane?
    The Brno massif: geological setting
    The Brno massif: variscan reactivation of a Cadomian active continental margin
    The Brunovistulian: Avalonian Precambrian sequence at the eastern end of the Central European Variscides?
    The Brunovistulian: Avalonian Precambrian sequence et the eastern end of the Central European Variscides?
    Burd Gol granite Massif as a typical product of the Late Cambrian post-orogenic magmatism in the SE part of the Lake Zone, Gobi Altay, SW Mongolia
    Constraining genesis and geotectonic setting of metavolcanic complexes: multidisciplinary case study from the Jeseniky Mts (NE Bohemian Massif, Czech Republic)
    Contrasting petrogenesis of two volcanic suites in the Devonian Vrbno Group (Hrubý Jeseník Mts.,Czech Republic)
    Contribution to genesis and relationships of granitic plutons of Eastern Mongolian Altay
    A contribution to the study of the Lower Palaeozoic assemblages of the Mongolian Altai
    The correlation between the Nectava gneisses and granodiorites of the northern part of the Brno massif
    Deformace devonu a jeho podloží severně od Vrbna pod Pradědem v Hrubém Jeseníku
    Detailní hydrogeologické mapování v krystaliniku - nástroj pro identifikaci vodivých tektonických struktur, lokalita Panské Dubenky, moldanubický pluton
    Dip-Slip tectonics in the Lower Devonian rocks of the NW Edrengyin Nuruu, SW Mongolia
    Dip-Slip Tectonics in the Lower Devonian Rocks of the NW Edrengyin Nuruu, SW Mongolia
    The Early Cretaceous volcanic activity in the western part of the Gobi-Altay rift (Shiliin Nuruu, SW Mongolia)
    Evolution of the Early Permian volcanic-plutonic complex in the western part of the Permian Gobi-Altay Rift (Khar Argalant Mts., SW Mongolia)
    Excursion guide of 4th meeting of the Czech tectonic studies group
    Geochemical and structural constraints on the magamtic history of the Chandman Massif of the eastern Mongolian Altay Range, SW Mongolia
    Geochemické rysy granitických valounů magurského flyše Chřibů a jejich provenience (24-44, Bučovice; 25-33, Uherské Hradiště; 25-31, Kroměříž; 25-13, Valašské Meziříčí)
    Geochemie devonských bazických vulkanitů u Stínavy (Drahanská vrchovina)
    Geochemie doboszowických rul a jejich srovnání s horninami silezika a moravika
    Geochemistry of the Devonian Basic Volcanites near Stínava (Drahany Upland, Czech Republic)
    Geochemistry of the Devonian Basin Volcanites near Stínava (Drahany Upland, Czech Republic)
    Geochemistry of the Doboszowice Orthogneiss and its Correlation with Rocks of the Silesicum and Moravicum
    Geochemistry of the Doboszowice Orthogneiss and its Correlation withRocks of the Silesicum and Moravicum
    Geological mapping of the crystalline complex in the SW part of the Jeseníky Mts., Czech Republic
    Geological Mapping of the Crystalline Complex in the SW Part of the Jeseníky Mts., Czech Republic
    Geological position and origin of augen gneisses from the Polička Unit, eastern Bohemian Massif
    Geologická stavba Žďárských vrchů
    Geologické a tematické mapy jako produkt informačního systému, příklad projektu Zamtyn Nuruu-50
    Geologické mapování České geologické služby v Mongolsku
    Geologické mapy - od papíru k informačnímu systému
    Geology and geochemistry of the Palaeozoic plutonic bodies of the Trans-Altay Gobi, SW Mongolia: implications for magmatic processes in an accreted volcanic-arc system
    Geology of the Trans-Altai Gobi, SW Mongolia
    Geology of Trans-Altai Gobi, SW Mongolia
    Geophysical cross-section through the Bogd fault system in the area of the Chandman rupture, SW Mongolia
    Geoscience data management - Mongolian Altay Project
    Granitoidní masivy oblasti Zamtyn Nuruu, jz. Mongolsko
    Hercynian and Alpine brittle deformation of the Brunno - Vistulicum and its sedimentary cover units in the footwall of the Outer Western Carpathians (E part of the Czech Republic)
    Hercynian and Alpine brittle deformation of the Bruno-Vistulicum and its sedimentary cover units in the footwall of the Outer Western Carpathians (E part of the Czech republic)
    Hornblendit ze šupiny sobotínského masívu jihovýchodně od Zámčiska (14-24, Bělá p. Pradědem)
    Impact of the tectonic evolution of the Western Carpathians on the Brno Massif
    Interpretace příčných subhorizontálních až ležatých vrás vrbenské a desenské skupiny
    Khan Khairkhan Crystalline complex
    Khan Khairkhan kompleksiin metamorf chuluulgijn petrographiin ontslog
    Konečně...aneb co vše nám vypověděly sedimenty na výchoze 'Lanovka' (Tišnov-Předklášteří)
    Krystalinikum a perm v podloží křídy na listu Svitavy (14-34 Svitavy)
    Křídové sedimenty východní části Mongolského Altaje
    Kuřim - old quarry near railway
    Látková bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v povodí Svratky
    Lithotectonic correlation of the Polička and Zábřeh crystalline units
    Low grade mylonitisation of granitic rocks: the case of the Oskava block, Slilesicum
    Magmatic history of granite-derived mylonites from the southern Desná Unit (Silesicum, Czech Republic)
    Magmatic history of granite-derived mylonites from the southern Desná Unit (Silesicum, Czech Republic)
    Metaconglomerate in gneiss of the NE part of the Desná unit : Case study of the external Moldanubian Zone. Abstracts
    Metadolerites of the Vrbno Group and their Origin, the Jeseníky Mts
    Metadolerites of the Vrbno Group and their Origin, the Jeseníky Mts
    Metadolerites of the Vrbno Group and their Origin, the Jeseníky Mts.
    METAMORFNÍ VÝVOJ KRYSTALINICKÝCH JEDNOTEK V OBLASTI JEZERA KHUTAG NUUR VE VÝCHODNÍ ČÁSTI MONGOLSKÉHO ALTAJE
    Metamorfní vývoj svinovsko-vranovského krystalinika
    Mezozoické vulkanity a mineralizace v oblasti řeky Džagirčaj, Ázerbájdžán
    Microstructures in Selected Folds of the Vrbno Group (Silesicum)
    Mikrostruktury vybraných vrás vrbenského devonu
    Mud volcanoes in the Khar Argalantyn Nuruu (NW Gobi Altay) as a manifestation of sesimic activity
    Mud volcanoes in the Khar Argalantyn Nuruu, NW Gobi Altay, Mongolia as manifestation of recent seismic activity
    Mylonitizace a chemické složení metagranitů ve vrtu Do-7, oskavská kra, silezikum
    Mylonitizace a chemické složení metagranitů ve vrtu DO-7, Oskavská kra, silezikum
    Nappe tectonics and source areas of the Magura Flysch
    Nástin geologie jeskyně Suchdolský ponor a okolí v Moravském krasu
    Nové poznatky o geologii jižní a střední části malonínské hrásti (24-21 Jevíčko a 14-43 Mohelnice)
    Opálenka
    Ordovician metagranites and migmatites of the Svratka and Orlice-Sněžník units, northeastern Bohemian Massif
    Ordovician metagranites and migmatites of the Svratka and Orlice?Sněžník units, northeastern Bohemian Massif
    Orientační srovnání mezo- a mikrostruktur paleozoika jižní části vrbenské skupiny a krystalického basementu oskavské kry (14-41 Šumperk)
    Oskavská kra - příklad duplexové stavby na jv. okraji Hrubého Jeseníku
    Pegmatite dykes and quartz veins with tourmaline: an example of partial melting in the contact aureole of the Chandman Massif intrusion, SW Mongolia
    Petrografické a geochemické srovnání metagranitů jádra svratecké klenby a bítešských ortorul v okolí Tišnova
    Petrografie a geochemie metagaber od Pucova (moravikum) a z Omic (brněnský masív) (24-31 Velké Meziříčí)
    Petrography, geochemistry and age of granitic pebbles from the Moravian part of the Carpathian flysh
    Petrologie granátického amfibolitu z jižní části zábřežského krystalinika (14-43 Mohelnice)
    Petrology and age of metamorphosed rock in tectonic slices inside the Palaeozoic sediments of the eastern Mongolian Altay, SW Mongolia
    Petrology and Geochemistry of the Plutonic Rocks in the Polička and Zábřeh Crystalline Units (NE Bohemian Massif)
    Petrology and geochemistry of tonalites from the Polička and Zábřeh Crystalline Units (NE Bohemian Massif)
    Petrology and origin of the red granite pebbles from the Moravian Karst of the Brno Massif, Czech Republic
    Petrology of granitoids in Pebbles from Ždánice and Račany Unit (West Carpathian flysch Zone)
    Petrology of granitoids in pebbles from Ždánice and Račany Unit (West Cartpathian flysh zone)
    Petrology of the plutonic rocks in the Polička and Zábřeh crystalline units (NE Bohemian Massif)
    Petrology of the Plutonic Rocks in the Polička and Zábřeh Crystalline Units (NE Bohemian Massif)
    Problematika použití izotopové geochemie ve studiu petrogeneze přeměněných bazických hornin brněnského masivu
    Projekt geologického mapování Mongolského Altaje - informační systém, kartografické zpracování
    Prospection for gold and new occurrences of gold-bearing mineralization in the eastern Mongolian Altay
    The provenance and structure of the outer part of the western sector of the Magura Flysch zone
    Předběžné výsledky mapování nectavského krystalinika (24-21 Jevíčko)
    Předběžné výsledky mapování svinovsko-vranovského krystalinika pro mapy 1 : 50 000 Jevíčko a Mohelnice (24-21, Jevíčko; 14-43, Mohelnice)
    Předdevonský metakonglomerát v mylonitech severní části desenské klenby
    Relics of a Proterozoic, early-Panafrican back-arc-basin ophiolite iin the Brno Massif, eastern Czech Republic
    Relics of an early-Panafrican metabasite-metarhyolite formation in the Brno Massif, Moravia, Czech Republic
    Relics of an early-Panafrican metabasite-metarhyolite formation in the Brno Massif, Moravia, Czech Republic
    Rhyolite Related to Panafrican Granite in the Brno Massif (Czech Republic)
    Rhyolite related to panafrican granite in the Brno Massif (Czech Republic)
    Rhyolite Related to Panafrican Granite in the Brno Massif (Czech Republic)
    Rhyolite related to Panafrican granite in the eastern part of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Říční terasy Svitavy na Zemědělské ulici v Brně
    Říční terasy Svitavy na Zemědělské ulici v Brně (Brno 24-32)
    Single zircon U-Pb ages and geochemistry of granitoid gneisses from SW Poland: evidence for an Avalonian affinity of the Brunian microcontinent
    Single zircon U-Pb ages and geochemistry of granitoid gneisses from SW Poland: evidence for an Avalonian affinity of the Brunian microcontinent
    Skalka - Zlatý potok
    Slices of the Moravicum in the northern part of the Drahany Upland (Czech Republic): a tectonic zone between different palaeozoic sedimentary complexes
    Structures of the Moravian Karst in the Cave System of the Punkva River and its Tributaries: Relation to Karst Processes
    Structures, textures and classification of the Devonian metavolcanics - southern part of the Vrbno Group (Silesicum, Jeseníky Mts. Czech Republic)
    Structures, textures and classification of the Devonian metavolcanics - southern part of the Vrbno group (Silesicum, Jeseníky Mts., Czech Republic)
    Structures, textures and classification of the Devonian metavolcanics - Southern part of the Vrbno Group (Silesicum, Jeseniky Mts.)
    Strukturně geologický výzkum zábřežského krystalinika u Moravské Třebové (14-43, Mohelnice; 14-34 Svitavy)
    Strukturní profil jižní části svratecké klenby moravika
    Tectonometamorphic evolution along the terrane boundary at the northern termination of the Boskovice Furrow
    Tectonometamorphic features of geological units along the northern periphery of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
    Tectonometamorphic features of geological units along the northern periphery of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
    Tektonická stavba jeskynního systému Piková dáma - Spirálka
    Tektonika
    Typology and age of granitoid pebbles in Carpathian flysh conglomerates
    Variscan deformations of the basement and of its Devonian cover - the case of the Oskava block (Jeseníky Mts., Czech Republic)
    Vestige of the Famennian arc-back-arc association in the eastern part of the Variscan Belt (Vrbno Group, Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic)
    Výskyt mikrogranitu s granofyrickou strukturou na hranici dioritové a metabazitové zóny brněnského masivu východně od Jinačovic
    Výskyt poličského krystalinika v moldanubiku u Stržanova
    Výskyt vulkanitů se sulfidickou mineralizací v metabazitové zóně brněnského masívu u České (24-32 Brno)
    Výskyty krystalických vápenců v asociaci a amfibolity z jižní části zábřežského krystalinika (24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Výskyty krystalických vápenců v asociaci s amfibolity z jižní části zábřežského krystalinika
    Výsledky geologického mapování krystalinika v jižní desenské jednotky na listu 14-423 Libina
    Výsledky mapování kladeckého krystalinika pro mapu 1 : 50.000 Jevíčko (24-21, Jevíčko)
    Výsledky mapování krystalinika na listu 24-321 Tišnov
    Výsledky mapování severovýchodní části zábřežského krystalinika (14-41 Šumperk)
    Výsledky mapování severovýchodní části zábřežského krystalinika
    Výsledky mapování sv. části zábřežského krystalinika
    Výsledky mapování v měřítku 1:25 000 na listu 23-224 Žďár nad Sázavou
    Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika
    Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika
    Vztah geologických struktur a krasových dutin Amatérské jeskyně
    Zdrojové oblasti a tektogeneze flyšového pásma Karpat
    Želešice - abandoned quarry