Record details

Name
    Harazim, Slavibor
Author of Article
    Metodické otázky průzkumu velmi čistých vápenců
    Organické zbytky v krystaliniku silezika a východního lugika (problém stáří metamorfovaných sedimentů)
    Zkušenosti z návštěvy Afghánistánu