Record details

Name
    Harčarik, Josef
Author of Article
    Arctic-alpine tundra in the Krkonoše, The Sudetes
    HORSKÉ RŮŽENCOVÉ TOKY V ARKTO-ALPÍNSKÉ TUNDŘE KRKONOŠ, VYSOKÉ SUDETY
    Vyvařované půdy tundry Krkonoš a Abisko Mts - předběžná srovnávací studie