Record details

Name
    Holečko, Josef
Author of Article
    Analyses of Acoustic Emission and Underground Tremor Time Series from Rockburst Hazardous Areas of Ostrava-Karviná Mines
    Current induced seismicity in the Paskov mine field (Ostrava region)
    Rock bursts in the Czech part of the upper Silesian Coal Basin - Features, theoretical models and conclusions for practice
    Rychlost kmitání povrchu v karvinské části hornoslezské pánve
    Seismologický vývoj porušování horského masívu v oblasti nebezpečné anomálními horskými otřesy
    Seizmicita regionu ostravsko-karvinských dolů
    Současné možnosti stanovení pravděpodobných příčin a mechanismů vzniku důlních otřesů
    Současný stav využívání regionálního diagnostického polygonu v OKR
    Úloha a postavení seizmické stanice báňské měřické základny Ostrava-Krásné Pole při sledování seizmické aktivity
    Význam a účinnost informačního seizmologického systému v protiotřesovém boji v ostravsko-karvinském revíru