Record details

Name
    Holečková, M.
Editor of Monograph
    Ohře - měsíční řeka : putování od pramene k ústí