Record details

Name
    Holický, Ivan
Author of Article
    Basin opening in the Lower Miocene strike-slip zone in the SW part of the Western Carpathians
    Scheelit a jeho vzťah k horninovým komplexom kryštalinika malých Karpát
    Sn-mineralizace skarnoidů v nedvědických mramorech (svratecké krystalinikum, západní Morava)