Record details

Name
    Holkup, V.
Author of Article
    Korund ze skapolitem bohaté vápenosilikátové horniny v moldanubických mramorech u Krtů na Strakonicku