Record details

Name
    Holkup, Vít
Author of Article
    Korund ze skapolitem bohaté vápenatosilikátové horniny v moldanubických mramorech u Krtů na Strakonicku