Record details

Name
    Hydrogeochemia ´13. Aktualne problemy hydrogeochemii : miedzynarodowa konferencja naukowa (14. : 20.06.2013-21.06.2013 : Sosnowiec, Polsko)
Conference for Article
    Nová interpretace geologických, geotechnických, hydrogeologických a hydrologických bezpečnostních kritérií pro umísťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření po havárii v jaderné elektrárně Fukushima-Daiichi