Record details

Name
    Hydrologické dni 2005 (21.09.2005-23.09.2005 : Bratislava, Slovensko)
Conference for Article
    Velké povodně na Odře v 19. a počátkem 20. století a jejich impakty