Record details

Name
    Hykyšová, Soňa
Author of Article
    Využití vedlejších produktů a skrývky z těžby uhlí a jeho potenciální příspěvek k ochraně rašelinišť
    Vývoj znečištění ovzduší na území SHP v období 1994-2006