Record details

Name
    Hykyšová-Šolcová, Ivona
Author of Article
    Shrnutí fytopaleontologických nálezů na významnějších lokalitách permokarbonu boskovické brázdy