Record details

Name
    Hýlová, Lada
Author of Article
    Mocnost svrchních hrušovských vrstev (namur) v česlé části hornoslezské pánve
    New knowledge of the development of the Petřkovice Member in the south of the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic)
    Uhlonosnost svrchních hrušovských vrstev (namur) v české části hornoslezské pánve
    Volcaniclastic rocks of the Upper Silesian Basin (Czech Rpublic and Poland): State of the art
    Výchozy karbonu na Hladovém vrchu v Ostravě-Hošťálkovicích (Slezsko, Česká republika)