Record details

Name
    Janouš, František
Author of Article
    Brdské acháty
    Brdské acháty
    Brdské lokality hvězdového křemene
    Křemeny z podbrdských lokalit
    Lokalita Jedová hora (Dědova hora) u Komárova, 536 m.n.m.
    Minerály z Kněží hory u Těškova (okres Rokycany)
    Současný stav mineralogických lokalit v širším okolí Hořovic
    Železitý křemen ze Zaječova u Komárova