Record details

Name
    Kalenda, Pavel
Author of Monograph
    Náklony, globální tektonika a predikce zemětřesení
    Tilts, global tectonics and earthquake prediction
Author of Article
    About the SBRA method applied in mechanics of continental plates
    Analysis of the seismoacoustic emission during the coal extraction
    Automatizace vyhodnocovacích postupů při vyšetřování seizmické aktivity v OKR
    Bolid Morávka - pátrání po dalších dopadech
    Bukovinky - gravimetrické měření v Moravském krasu
    Bukovinky - měření metodou nabitého tělesa (MNT)
    Bukovinky - měření metodou velmi dlouhých vln
    Co vyplývá z matematického modelu vzniku tektitů?
    Contemporary methological technical experience from operation of the seismoacoustic monitoring system in the ČSA Colliery in Karviná
    A contribution to discussion on lower limitation of energy-frequency distribution
    Dimension of underground macroseismic effect areas caused by rockbursts in Ostrava-Karviná coal basin
    Early results of micro-deformation measurements in Magdalena Jama (Slovenia) by a vertical static pendulum
    Earthquake prediction - world-wide task
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické propasti (Hranický kras) : 25-14 Valašské Meziříčí
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické Propasti (Hranický kras)
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické propasti (Hranický kras)
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln v okolí Hranické propasti - první výsledky
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln v okolí Hranické propasti - první výsledky
    Geomechanical and geophysical monitoring as basic for creating the physical model
    Gravimetrický průzkum Holštejnské jeskyně v Moravském krasu : (24-23 Protivanov)
    Gravimetrický průzkum Holštejnské jeskyně v Moravském krasu
    Gravimetrický průzkum pokračování Holštejnské jeskyně
    Heuristic Model of Multimodal Energy Frequency Distribution in Multistratified Environment in Primarily Strain-Homogenous Areas
    Indirect stress measurement by static vertical pendulum
    The Košice meteorite fall: Atmospheric trajectory, fragmentation, and orbit
    Krátkoperiodické elektromagnetické seizmografy na stanicích lokální seizmografické síťe v OKR
    The localization of fireball trajectories with the help of seismic networks
    Mapování horního jeskynního patra (Holštejnské jeskyně) pomocí geofyzikálních metod
    Mapování horního jeskynního patra Holštejnské jeskyně pomocí geofyzikálních metod
    Mapování horního jeskynního patra na Ostrovské plošině v roce 2008 pomocí geofyzikálních metod
    Mathematical model of tektites formation
    Mathematical modelling of tektite formation
    Microseisms and spreading of deformation waves around the globe
    Microseisms and spreading of deformation waves around the globe
    Mutual Coupling Between Meteorological Parameters and Secondary Microseisms
    Poznámky k fyzice vzniku vltavínů
    Příklady použití geofyzikálních a geotechnických prací v krasových oblastech, se zvláštním zřetelem na Holštejnsko v Moravském krasu
    Quantitative Analysis of Travel-Time Curves of Seismic Events in the Ostrava-Karviná Coal Mining District
    Report about the Probabilistic Approaches Applied in Mechanics of Continental Plates
    Seismic activity development before stress conditioned strong seismic events in Jelšava mine
    Seismic monitoring at the Jelšava deposit
    Seismicity monitoring at the Lubenik deposit
    Sledování pokračování horního jeskynního patra (Holštejnské jeskyně) pomocí metody VDV : 24-23 Protivanov
    Sledování pokračování horního jeskynního patra (Holštejnské jeskyně) pomocí metody VDV
    Současný stav lokální seizmologické sítě v OKR
    Space and time development of the focal zone in the neighbourhood of underground workings
    Statistical analysis of induced seismicity parameters in the Ostrava-Karviná Coal Basin with regard to the 3rd tectonic block of the ČSA Colliery
    Statistical analysis of seismic events induced by the underground mining
    Teplotní měření v Křížově závrtu v Zadních Bukovinkách
    Tidal and non-tidal frequencies found in the seismicity of California
    The trajectory, structure and origin of the Chelyabinsk asteroidal impactor
    Vývoj jeskynních systémů v severní části Moravského krasu s přihlédnutím k novým poznatkům z Holštejnské jeskyně
    Vývoj říční sítě Moravského krasu
    Vývoj říční sítě Moravského krasu
    Weak tidal correlation of NW-Bohemia/Vogtland earthquake swarms
Editor of Monograph
    Náklony, globální tektonika a predikce zemětřesení