Record details

Name
    Kalendová, Jana
Author of Article
    Aplikace kinematické analýzy strukturně-tektonické stavby na 8. a 9.dobývací kře Dolu 1.máj
    Cínové a wolframové minerály ve sbírkách Geologického pavilonu prof. F. Pošepného
    František Pošepný a jeho přínos k poznání ložisek zlata v Čechách
    Geologický pavilon - centrální sbírky Vysoké školy báňské
    Geologický pavilon Fr. Pošepného HGF VŠB Ostrava : sbírka ložisek radioaktivních surovin
    Geologický pavilon prof. Františka Pošepného
    Geologický pavilon prof.Františka Pošepného - současnost a blízká budoucnost
    The isopachous and coalification maps of coal bearing molasses in the Czechoslovak part of the Upper Silesian black coal basin
    Profesor František Pošepný a jeho odkaz (ke 100. výročí jeho úmrtí)
    Structural geological pattern of Bohemian Massif in the Czechoslovak territory (on the basis of the 1:500 000-scale maps)
    Strukturní pozice a paleodynamický vývoj hornoslezské pánve, zvláště její karvinské části, vzhledem ke genezi důlních otřesů
    Stříbro a jeho minerály
    Zlomová stavba centrální části karvinské oblasti hornoslezské pánve