Record details

Name
    Kaličiaková, Elena
Author of Article
    Geologická stavba a metalogenéza stratovulkanu Šťavica
    Geologická stavba a metalogenéza stratovulkánu Šťavica (Slanské vrchy)
    Hypergenná mineralizácia lokality Nižná Myšl'a
    Ložisko Zlatá Baňa vo svetle nových údajov geologického prieskumu
    Mineralogicko-paragenetické pomery na Hg ložisku Merník
    Prejavy epigenetickej rudnej mineralizácie v oblasti Byšty (Slánské vrchy)
    Zhodnotenie metalogenézy centrálnych zón stratovulkánov Makovica, Strechov a Bogota