Record details

Name
    Kalinaj, Miroslav
Author of Article
    Ferberit - nový minerál v štiavnicko-hodrušskom rudnom poli
    Zlaté zrudnenie v severnej časti hodrušského rudného rajónu