Record details

Name
    Kalinová, Marie, 1951-
Author of Article
    Celkové hodnocení emisí fosforu a dusíku do povrchových vod
    Zatížení Labe DDT