Record details

Name
    Klomínský, Josef
Author of Monograph
    Atlas of plutonic rocks and orthogneisses in the Bohemian Massif
    Far Field of the Geological Repository in the Bohemian Massif
    The geological excursion around western Bohemia. The Ussher Society and the Devonshire Association Geology Section Guide
    Geological studies in the Bedřichov water supply tunnel
    Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách
    Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 bez kvarterního pokryvu
    Geologická mapa ČR 1:25 000, list 03-144 Tanvald
    Geologicko strukturní charakteristika granitoidů z tunelu v Bedřichovově v Jizerských horách
    Průběžná technická zpráva č. 1
    Příprava vstupních geologických dat (v širším slova smyslu) pro matematické modelování transportu a geochemické interakce v horizontu stovek tisíců let
    Rešeršní studie o využívání podzemních prostor po těžbě nerostných surovin v České republice a v zahraničí.
    Roční etapová zpráva projektu 341700 - Tvorba interaktivního atlasu "The Atlas of plutonic rocks and orthogneisses in the Bohemian Massif"
    Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1:25 000
    Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách
    Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách, Etapa 2006-2008
    Studium puklinové a supergenní mineralizace v granitových horninách bedřichovského vodárenského tunelu (krkonošsko-jizerský masív) - zpráva za rok 2011
    Vysokoteplotní úložiště elektrické energie (relevantní informace k projektu RESEN)
    Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25000, list 03-144 Tanvald
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000 03-322 Jablonec nad Nisou
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 03-143 Liberec
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 23-413 Hodice
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25.000, list 03-142 Hejnice a 03-231 Jizerka
    VÝZKUM TERMÁLNÍ ZÁTĚŽE HORNIN - PERSPEKTIVY PODZEMNÍHO SKLADOVÁNÍ TEPELNÉ ENERGIE, Roční zpráva za 2011 - 1. Etapa TIP PROJEKT MPO ev.č. FR-TI3/325
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 03 - 143 Liberec
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 03 - 322 Jablonec n. Nisou
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 03 - 144 Tanvald
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000. [List] 03-322, Jablonec nad Nisou s vysvětlivkami
    Základní geologické parametry plutonických těles na území České republiky
Author of Article
    Automatická analýza obrazu stěny bedřichovského tunelu v Jizerských horách - klasifikace intenzity alterace granitu
    Bazaltoidy v krkonošsko-jizerském masivu - nové výskyty (03-14 Liberec)
    Bazaltoidy v krkonošsko-jizerském masívu - nové výskyty
    Bohutínský tonalitový peň - příklad malé intruze s vysokým stupněm horninové diferenciace
    Comments to the project "Stratigraphy of the Czech Republic"
    Composition of trioctahedral micas in the Karlovy Vary pluton, Czech Republic and a comparison with those in the Cornubian batholith, SW England
    Correlation of granitoids in the NW Bohemia - Smrčiny and Karlovy Vary plutons
    The Čistá-Jesenice pluton in western Bohemia : geochemistry, geology, petrophysics and ore potential
    Fluidní inkluze v žilné Sn-W mineralizaci v exokontaktu tanvaldského granitu u Liberce v severních Čechách
    Geochemická diskriminace libereckého a jizerského granitu v západní části krkonošsko-jizerském kompozitního masivu
    Geologická pozice "nefritu" v kontaktní obrubě tanvaldského granitu v severních Čechách (03-32 Jablonec nad Nisou)
    Geologická pozice 'nefritu' v kontaktní obrubě tanvaldského granitu v severních Čechách
    Geologie západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Geotermální pole v západní části krkonošsko-jizerského masivu - fikce nebo realita? : 03-14 Liberec
    Granite tectonics revisited: insights from comparison of K-feldspar shape-fabric, anisotropy of magnetic susceptibility (AMS), and brittle fractures in the Jizera granite, Bohemian Massif
    "Granite tectonics" revisited: insights from comparison of K-feldspar shape-fabric, anisotropy of magnetic susceptibility (AMS), and brittle fractures in the Jizera granite, Bohemian Massif
    Granity v Českém masivu produkují teplo
    The hornblende-plagioclase hornfels from the contact aureole of the Tanvald granite, northern Bohemia - the raw material for Neolithic tools
    Kontakt tanvaldského a libereckého granitu u Jablonce nad Nisou : (03-322 Jablonec nad Nisou)
    Kontakt tanvaldského a libereckého granitu u Jablonce nad Nisou
    Magmatic structures in the Krkonoše-Jizera Plutonic Complex, Bohemian Massif: evidence for localized multiphase flow and small-scale thermal-mechanical instabilities in a granitic magma chamber
    Nález křemenných žil s wolframitem a kasiteritem v exokontaktu tanvaldského granitu u Liberce v severních Čechách
    Neovulkanity v okolí Liberce, jejich geofyzikální indikace a regionálně - geologický význam
    Neovulkanity v okolí Liberce, jejich geofyzikální indikace a regionálně-geologický význam (03-14 Liberec)
    Novotvořené minerály v bedřichovském vodárenském tunelu v Jizerských horách - příklad uvolňování uranu z jizerského granitu
    Paleofluids in hydrothermal veins in granites of the Bedřichov water tunnel (Jizerské hory Mts., Czech Republic) - Preliminary stable isotope and fluid inclusion study
    Paleofluids in hydrothermal veins in granites of the Bedřichov water tunnel (Jizerské hory Mts., Czech Republic) - preliminary stable isotope and fluid inclusion study
    Pedogeochemické mapování Prahy v rámci projektu URGE
    Pespektivy nerostného bohatství Austrálie
    Postmagmatic hydrothermal activity and Sn-W vein mineralization at the contact of Tanvald granite near Liberec (Jizerské hory Mts., Czech Republic)
    Postmagmatic hydrothermal activity and Sn-W vein mineralization at the contact of Tanvald granite near Liberec (Jizerské hory Mts., Czech Republic)
    Pozice bedřichovských tunelů v modelu tektonické sítě granitového masivu
    Radiothermal granites of the Cullen Batholith and associated mineralisation (N.T. Australia)
    Sekundární minerály na stěnách tunelů v Bedřichově a Souši
    Spessartin-almandinové granáty z alkalicko-živcového tanvaldského granitu
    Stochastický model puklinové sítě a magmatické stavby bedřichovského tunelu
    Strukturní výzkum v bedřichovském tunelu a okolí v prostředí GIS
    Topazový kvarcolit (greisen) u Chrastavy v severních Čechách jako metalogenetický indikátor W -Sn mineralizace
    Typology and origin of granite in the Cornubian and the Krušné hory-Smrčiny batholiths
    Uran v podzemní vodě a na stěnách bedřichovského tunelu v úseku A - hydrochemické následky okysličování EDZ
    Vizualizace a 3D modely tektonické sítě bedřichovského tunelu
    Vodárenské tunely a podzemní převaděče povrchových vod v Jizerských horách
    Vratislavický zlom - nový odkryv u Liberce v severních Čechách
    Význam geologie pro společnost
    Wolframitové zrudnění u jižního okraje tanvaldského granitu v severních Čechách (03-32 Jablonec nad Nisou)
    Wolframitové zrudnění u jižního okraje tanvaldského granitu v severních Čechách
    Zonation in Hercynian plutons of the Western Bohemia - tectonic and metallogenic implications
    Zonation of plutons - its tectonic implications
    Žíly karbonátů v puklinách granitoidů bedřichovského vodárenského tunelu v Jizerských horách