Record details

Name
    Kloss, Karel
Author of Article
    Kavernový zásobník plynu Příbram-Brod
    Matematické modelování stability závěrných svahů uhelných velkolomů
    Model podzemního zásobníku plynu
    Posouzení možnosti planárního sesutí skalního svahu
    Řešení stability nízkých skalních svahů : metodický postup, výpočetní program a praktický příklad použití
    Řešení stability skalních svahů
    Řešení stability svahu Jánského vrchu
    Řešení stability vysokých svahů
    Stabilita svahu uhelného velkolomu stanovená metodou konečných prvků
    Stabilitní posudek jako prostředek k omezení sesuvů