Record details

Name
    Košťálik, Ján
Author of Article
    Pôdy typu "terrae calcis" na východnom Slovensku - ich charakteristika a genéza
    Príspevok k poznaniu spraší a sprašových sedimentov v dolinách Popradu a Torysy na východnom Slovensku