Record details

Name
    Koťátko, Luboš
Author of Article
    Minerály hořící haldy dolu Ignác v Markoušovicích u Trutnova
    Nové výskyty nerostů na Sn-W ložisku Cínovec