Record details

Name
    Krejčí, Zuzana
Author of Monograph
    Aplikace Báňské mapy
    Aplikace Dekorační kameny
    Aplikace Geochemická prozkoumanost
    Aplikace Geofyzikální prozkoumanost
    Aplikace Geologická mapa 1 : 25 000
    Aplikace Hydrogeologická prozkoumanost
    Aplikace Hydrogeologická rajonizace
    Aplikace Mapy radonového indexu
    Aplikace na kontrolu integrity záznamů v dokumentačních databázích
    Aplikace Oznámená důlní díla
    Aplikace Půdní mapa 1 : 50 000
    Aplikace Svahové nestability - mapované záznamy
    Aplikace Svahové nestability - registrační záznamy
    Aplikace Údaje o území
    Aplikace Vlivy důlní činnosti
    Aplikace Vrtná prozkoumanost
    Aplikace Významné geologické lokality
    Application Decorative stones
    Application Geological map 1 : 25 000
    Application Geological map 1 : 50 000
    Application Hydrogeological zones
    Application Radon maps
    Application Soil map 1 : 50 000
    Česká geologická služba v zahraničí - poster
    Datové zdroje a metainformační systém ČGS
    Datové zdroje a metainformační systém ČGS, Roční zpráva o řešení interního projektu ČGS 340500 v roce 2008
    Datové zdroje a metainformační systém ČGS, roční zpráva o řešení projektu 3405
    Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR, podprogram ISPROFIN č. 215124-1, Přehled provedených prací, celkem 160 mapových a 15 textových příloh
    Dokumentace geologického mapování. Databázová aplikace na Intranetu ČGS
    EU officers INSPIRE to use metadata, Case study from the Czech Geological Survey
    GEOINFO - Web Map Application
    Geological and Thematic Maps as Products of the Information System of the Project Zamtyn Nuruu 50
    Geological Data and its Application for Life - poster
    Geological map 1 : 500 000
    Geological map of the Pacific zone of Nicaragua. Scale 1:200 000
    Geological Map of the Trans-Altay Gobi - poster
    Geological map of the Trans-Altay Gobi 1 : 500 000
    Geological Mapping of Costa Rica
    Geological Mapping of the Czech Republic - poster
    Geological survey of the Mongolian Altay at a scale of 1: 50,000 (Zamtyn Nuruu - 50)
    Geologická mapa Brna a okolí
    Geologická mapa Zaaltajské Gobi 1:500 000 - poster
    Geologické mapování České republiky - poster
    Geologické mapování Mongolského Altaje v měřítku 1 : 50000 (Zamtyn Nuruu - 50)
    Geovědní informační systém oblasti Žďárských vrchů
    Geovědní informační systém projektu mapování Mongolského Altaje
    Geovědní mapy 1 : 500 000
    GIS - zprovoznění webového poskytování dat a prohlížecích 2,5D webových služeb a mobilních aplikací
    GIS aplikace Surovinový informační systém
    HYDROGEOLOGICKÁ RAJONIZACE - etapová zpráva za rok 2004
    Hydrogeologická rajonizace - etapová zpráva za rok 2005 a souhrnná zpráva za období 2002-2005
    Hydrogeologická rajonizace - www aplikace
    Inspirováni INSPIREm k využití metadat, Případová studie z České geologické služby
    Khundiin Gol area - Distribution of selected elements of the geochemical samples (Ag, As, Bi, Sb)
    Khundiin Gol area - Distribution of selected elements of the geochemical samples (Au, Mo, Cu, W)
    Khundiin Gol area - Geological map
    Khundiin Gol area - Synoptic geochemical map
    Khundiin gol area distribution of heavy mineralf (Barite, Fluorite, Molybdenite, Cassiterite)
    Khundiin gol area distribution of heavy minerals (Anatase, Garnet, Magnetite, Rutile)
    Khundiin gol area distribution of heavy minerals (Pb minerals, Bismutite, Malachite)
    Khundiin gol area distribution of heavy minerals (Scheelite, Gold, Pyrite)
    Map Application Borehole Surveys
    Map Application Mineral Information System
    Map Application Mining Impacts
    Map Application Mining Maps
    Map Application Reported Mine Workings
    Map Application Territory Data
    Map applications guidepost of the Czech Geological Survey - web page
    Mapová aplikace geologická mapa 1 : 50 000
    Mapová prozkoumanost podle listokladů
    Mapové služby pro projekt OneGeology-Europe - poster
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ JIHOČESKÝ
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ JIHOMORAVSKÝ
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ KARLOVARSKÝ
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ LIBERECKÝ
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ OLOMOUCKÝ
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ PARDUBICKÝ
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ PLZEŇSKÝ
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ PRAHA
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ STŘEDOČESKÝ
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ ÚSTECKÝ
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ VYSOČINA
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ ZLÍNSKÝ
    Metadatový katalog ČGS - prohlížecí a vyhledavací aplikace
    Metodika dokumentace svahových nestabilit - sběr a zpracování dat
    Nové mapové aplikace České geologické služby - Poster
    Portál Státní geologické služby - Závěrečná zpráva projektu OG MŽP ČR
    Portál státní geologické služby
    poster - Aplikace GEOINFO
    REGISTR LOŽISEK A TĚŽEBNÍ ČINNOSTI NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE - závěrečná zpráva
    Role of Informatics in the International Activities of the Czech Geological Survey
    Rozcestník mapových aplikací ČGS - webová stránka
    Sesuvy a skalní řícení v ČR, přehledná mapa 1:1 000 000
    Set of geochemical maps ZN-50
    Set of geological maps ZN-50
    Set of hydrogeochemical maps ZN-50
    Set of structural maps ZN-50
    Seznam on-line aplikací ČGS - webové stránky
    Significant geological localities
    Strukturovaná legenda digitální geologické mapy ČR 1:500 000
    Studie proveditelnosti a testovací model Informačního portálu rizikových geofaktorů České republiky - Závěrečná zpráva projektu financovaného OG MŽP
    Technologie a metodika tisku velkoplošných map
    TVORBA GEOČR25 - GEOLOGICKÝ GIS GEOVĚDNÍCH DAT A INFORMACÍ VZNIKAJÍCÍCH PŘI ZÁKLADNÍM GEOLOGICKÉM MAPOVÁNÍ ČR
    Úloha informatiky v mezinárodních aktivitách České geologické služby - poster
    Výsledky geologického mapování v měřítku 1 : 25 000 na průzkumné licenci Khundiin gol v západním Mongolsku
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 24-324 Brno-sever
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-423 Libina
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-231 Rožnov pod Radhoštěm
    VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
    Web map service for the Map of Borehole Surveys
    Web map service for the Map of Historical Mining Maps
    Web map service for the Map of Mineral Information System
    Web map service for the Map of Mining Impacts
    Web map service for the Map of Reported Mine Workings
    Web map service for the Map of Territory Data
    Webová aplikace pro přístup k dokumentům uloženým v Archivu svahových nestabilit ČGS
    webová aplikace 'Svahové nestability'
    Webová mapová služba Báňské mapy
    Webová mapová služba Oznámená důlní díla
    Webová mapová služba Surovinový informační systém
    Webová mapová služba Údaje o území
    Webová mapová služba Vlivy důlní činnosti
    Webová mapová služba Vrtná prozkoumanost
    Webové mapové služby poskytované Českou geologickou službou
    WMS služby ČGS - webová stránka
    Základní geologická mapa 1:25 000, list 25-144 Jablůnka, Mapa geodynamických jevů
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Geologická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Tektonická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-142 Hejnice -Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-231 Jizerka -Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-422 Žacléř -Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-423 Svoboda nad Úpou -Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Mapa ložisek nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-142 Valašské Meziříčí - Geologická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-142 Valašské Meziříčí - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-142 Valašské Meziříčí, Geologická mapa odkrytá
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-144 Jablůnka - Geologická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-144 Jablůnka, Geologická mapa odkrytá
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-144 Jablůnka, Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm, Geologická mapa odkrytá
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 22-343 Vimperk
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 32-122 Zbytiny
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 32-124 Volary
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Geologická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora
    Základní geologická mapa České republiky 1:25000, list 03-231 Jizerka - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 s vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora - Mapa dokumentačních bodů. MS
    Zákonitosti interakce systému voda-hornina-krajina a jejich využití při ochraně podzemních vod v České republice
    Závěrečná zpráva projektu SP/1c5/157/07 (2007-2011)- Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice
    Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2010 - projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
    Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2011 - projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Author of Article
    Aplikace ČGS prakticky - jak získat užitečné informace z databází
    EU officers INSPIRE to use metadata Case study from the Czech Geological Survey
    Gate to Scientific GeoInformation
    Geologická stavba Žďárských vrchů
    Geologické a tematické mapy jako produkt informačního systému, příklad projektu Zamtyn Nuruu-50
    Geologické mapy - od papíru k informačnímu systému
    Geologický informační systém
    Geoscience data management - Mongolian Altay Project
    Hydrogeologická rajonizace 2005
    Hydrogeologická rajonizace 2005
    Hydrogeologická rajonizace České republiky
    Information portal - new dimension in geoscience data delivery
    Internet mapový server České geologické služby
    Internet mapový server České geologické služby
    Mapa geológico de la cadena volcánica nicaragüense
    Moderní přístup ke geoinformacím
    Národní geologická mapová databáze
    National system of monitoring, registering and prediction of ground instabilities in the Czech Republic (REGIN)
    A new generation of online map applications and map services of the Czech geological Survey
    Portál geohazardů - využití mapových služeb
    Projekt geologického mapování Mongolského Altaje - informační systém, kartografické zpracování
    Rozvoj podnikového GIS - budování národní geologické mapové databáze v ČGS
    Stav budování Registru svahových nestabilit v ČGS
    Tvorba informačního systému
    Tvorba informačního systému
    Tvorba národní geologické mapové databáze ČR
    Žďárské vrchy and Strážek Moldanubian Unit in new geophysical maps